GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)
A) PLANLAMA AŞAMASI
 • Yer Seçimi 
 • Ölçüm Sisteminin Seçilmesi, Kurulması ve İşletilmesi
 • Ölçüm Sistemi İle İlgili Mülkiyet İzinlerinin Alınması
 • Yarı Yıllık ve Bir Yıllık Ölçümlerin Yapılması
 • Güneş Enerjisi Potansiyeli Raporunun Hazırlanması
 • Lisans Dosyasının Hazırlanması ve Müracaat Edilmesi 
 • Var İse İletim Katkı Payı İhale Dosyasının Hazırlanması
 • Lisans Uygun Bulma Kararının Temini 
 • ÇED Belgesinin Temini 
 • Lisansın Temin Edilmesi

B) İNŞAAT ÖNCESİ FAALİYETLER   
 • Hali Hazır Harita Alımlarının Yapılması
 • Mülkiyet İzinlerinin Alınması 
 • Genel Vaziyet Planının Hazırlanması
 • Sistem Bağlantı ve Kullanım Anlaşmalarının Yapılması
 • İmara Esas Jeolojik Sondaj Etütlerinin Yapılması  
 • İmarla İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşlerinin Temin Edilmesi 
 • Mevzii İmarın Hazırlanması ve Onaylanması
 • İnşaat Ruhsatı ve/veya Kamu Yatırımı Niteliğindeki Belgenin Temin Edilmesi 
 • Kati Proje Uygulamaları İçin Zemin Etüt Raporunun Hazırlanması  
 • Elektromekanik Teçhizatın İhalesi ve Temini 
 • Kati Projelerin Hazırlanması ve Onay İçin ETKB’na Sunulması
 • Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Kredi Teminine Başvuru  

C) İNŞAAT FAALİYETLERİ 
 • Projenin tesis edilip /uygun proje olup olmadığının etüdü veya hazır onaylı proje üzerinde tadilat, tüm makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilerek anahtar teslimi haline getirilmesi;

-Devamında: Makine ekipmana ait tüm montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi panel –inverter-trafo-hücre-kablolama tüm çelik konstrüksiyon , kablo tavaları imalatı galvanizlenmesi ve montajı(ekipman listesi yatırımcı isteğine göre belirlenecektir.)

D) GEÇİCİ KABUL VE TİCARİ İŞLETMEYE ALMA FAALİYETLERİ 

SONUÇ  OLARAK

YEYENERJİ, yatırımcılar adına; 
 • Proje hazırlanması ve geliştirilmesi,
 • Lisanslaması,
 • Tesis öncesi faaliyetlerin yerine getirilmesi 
 • İnşaat dönemi kontrollük hizmetleri
 • Mer-i mevzuat kapsamında tüm danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.