HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ (HES)
 • HES Yeni Proje Geliştirme
 • HES Ön İstikşaf Raporu hazırlama
 • HES Fizibilite Hazırlama
 • Yatırım yapılması düşünülen HES projeleri
 • inceleme ve yorumlama
 • HES Enerji Projelerine Yatırımcı bulma
 • hizmetleri
 • Enerji Yatırımı yapmak isteyenlere proje
 • temini hizmetleri
 • HES Projeleri resmi süreç takip ve izleme
 • hizmetleri
 • Su Gelirleri Etüdleri
 • Rezervuar İşletme Çalışmaları
 • Kurulu Güç Optimizasyonu
 • Teçhizat ve İnşaat Projeleri
 • Trafo Merkezi ve Dağıtım Merkezi Projeleri
 • Enerji İletim ve Dağıtım Hattı Projeleri
 • Kamulaştırma Çalışmaları
 • Bakanlık Dosyalarının Hazırlanması veİşletmeye Alma Hizmetleri Projelerin hidrolojisi çalışılması,
 • Hidrolik boyutlandırmaların yapılması,

 • Proje maliyetleri belirlenmesi ,
 • Projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri hesaplanması
 • Projenin riskli yanları belirlenmesi,
 • Proje yerlerinde arazi gözlemleri ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmesi ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları hazırlanması.
 • Proje hidrolojisini daha net belirleyebilmek amacıyla proje alanında akım gözlem istasyonu kurulumu yapılması ve dataların GPRS teknolojisi ile merkeze alınarak değerlendirmelerinin yapılması
 • Elektro mekanik cihazların tespiti ve seçilmesi
 • ENH Hat projelendirilmesi
 • İnşaat işlerinin kati proje çalışmalarına göre taşeron firma seçilmesi
 • Uygulama proje denetimi
 • Kati proje çalışmaların da ortaya çıkan projenin değerlendirilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi
 • Karbon danışmanlığı