RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES)
Proje geliştirme çalışmaları
 • Proje sahasının tespit edilmesi,
 • Proje sahası ile ilgili ön etütlerin yapılması
 • Rüzgâr potansiyelinin değerlendirilmesi
 • Mülkiyet yapısının belirlenmesi
 • EİE verileri kullanılarak WASP ve WindPRO programları ile değerlendirme ve optimizasyon çalışmaları
 • Sistem bağlantı durumunun incelenmesi ve değişik bağlantı koşullarının değerlendirilmesi
 • Prensip tek hat şemasının oluşturulması
 • İş programının hazırlanması
 • Yapılabilirlik raporunun hazırlanması
 • Şirket kurdurulması
 • Üretim Lisans başvuru dosyasının hazırlanması ve EPDK başvurunun yapılması
 • Üretim lisansı alınması

Projenin değerlendirilmesi
 • MEASNET standartlarına uygun uluslararası bağımsız “due diligence” raporu hazırlanması

Rüzgar ölçüm sisteminin kurulması
 • Ölçüm noktasının belirlenmesi
 • Ölçüm sisteminin belirlenmesi
 • Ölçüm direği dikimi
 • Periyodik kontroller ve veri toplanması
 • Bir yıllık verilerin değerlendirilmesi