Doğanın Kaynakları Tükenmez
ENERJİNİZİ DOĞADAN ÜRETİN
FAALİYET ALANLARI
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)

Planlama Aşaması
Yer Seçimi
Ölçüm Sisteminin Seçilmesi, Kurulması ve İşletilmesi
Ölçüm Sistemi İle İlgili Mülkiyet İzinlerinin Alınması
Yarı Yıllık ve Bir Yıllık Ölçümlerin Yapılması
Güneş Enerjisi Potansiyeli Raporunun Hazırlanması
Lisans Dosyasının Hazırlanması ve Müracaat Edilmesi
Var İse İletim Katkı Payı İhale Dosyasının Hazırlanması
Lisans Uygun Bulma Kararının Temini
ÇED Belgesinin Temini
Lisansın Temin Edilmesi

İnşaat Öncesi Faaliyetler
Hali Hazır Harita Alımlarının Yapılması
Mülkiyet İzinlerinin Alınması
Genel Vaziyet Planının Hazırlanması
Sistem Bağlantı ve Kullanım Anlaşmalarının Yapılması
İmara Esas Jeolojik Sondaj Etütlerinin Yapılması
İmarla İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşlerinin Temin Edilmesi
Mevzii İmarın Hazırlanması ve Onaylanması
İnşaat Ruhsatı ve/veya Kamu Yatırımı Niteliğindeki Belgenin Temin Edilmesi
Kati Proje Uygulamaları İçin Zemin Etüt Raporunun Hazırlanması
Elektromekanik Teçhizatın İhalesi ve Temini
Kati Projelerin Hazırlanması ve Onay İçin ETKB’na Sunulması
Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Kredi Teminine Başvuru

İnşaat Faaliyetleri
Projenin tesis edilip /uygun proje olup olmadığının etüdü veya hazır onaylı proje üzerinde tadilat, tüm makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilerek anahtar teslimi haline getirilmesi;

Devamında: Makine ekipmana ait tüm montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi panel –inverter-trafo-hücre-kablolama tüm çelik konstrüksiyon , kablo tavaları imalatı galvanizlenmesi ve montajı(ekipman listesi yatırımcı isteğine göre belirlenecektir.)

Geçici Kabul ve Ticari İşletmeye Alma Faaliyetleri

YEY Enerji, yatırımcıları adına;
Proje hazırlanması ve geliştirilmesi,
Lisanslaması,
Tesis öncesi faaliyetlerin yerine getirilmesi
İnşaat dönemi kontrollük hizmetleri
Mevzuat kapsamında tüm danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

Termal Drone ile Enerji Verimliliği Kontrolü

PV paneller üzerinde oluşan hasar görmüş veya işlevi bozulmuş alanlara hot spot denir. Hot spotlar panellere zarar verebilmekte ve santralin enerji üretim verimliliğini azaltmaktadır. Yey Enerji bünyesindeki bakım, onarım ve verimlilik kontrol ekipleri tarafından yüksek teknolojili termal kameralar ve yazılımlarla güneş enerji santrallerinin;

Panel Hasar Tespiti, Isı Değişime Analizi, Verimlilik Değerlendirmesi, Arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Sanrallerin enerji verimliliğin arttırılması, yatırım geri dönüş sürelerinin kısaltılması ve oluşacak büyük çaplı arızaların önlenmesi açısından yüksek önem taşıyan bu süreç Yey Enerji’nin profesyonel teknik ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Bilgi Almak İçin
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Çerezler (cookie), yey.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Çerez Aydınlatma Metni
Web Sitesi Aydınlatma Metni
KVKK Politikası

Tamam