Doğanın Kaynakları Tükenmez
ENERJİNİZİ DOĞADAN ÜRETİN
FAALİYET ALANLARI
HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ (HES)

HES Yeni Proje Geliştirme
HES Ön İstikşaf Raporu hazırlama
HES Fizibilite Hazırlama
Yatırım yapılması düşünülen HES projeleri
inceleme ve yorumlama
HES Enerji Projelerine Yatırımcı bulma
hizmetleri
Enerji Yatırımı yapmak isteyenlere proje
temini hizmetleri
HES Projeleri resmi süreç takip ve izleme
hizmetleri
Su Gelirleri Etüdleri
Rezervuar İşletme Çalışmaları
Kurulu Güç Optimizasyonu
Teçhizat ve İnşaat Projeleri
Trafo Merkezi ve Dağıtım Merkezi Projeleri
Enerji İletim ve Dağıtım Hattı Projeleri
Kamulaştırma Çalışmaları
Bakanlık Dosyalarının Hazırlanması veİşletmeye Alma Hizmetleri Projelerin hidrolojisi çalışılması,
Hidrolik boyutlandırmaların yapılması,

Proje maliyetleri belirlenmesi,
Projelerin kurulu güçleri ve enerji üretimleri hesaplanması
Projenin riskli yanları belirlenmesi,
Proje yerlerinde arazi gözlemleri ve gözlemlere dayalı görüşler belirtilmesi ve bu çalışmalara dayanan değerlendirme raporları hazırlanması.
Proje hidrolojisini daha net belirleyebilmek amacıyla proje alanında akım gözlem istasyonu kurulumu yapılması ve dataların GPRS teknolojisi ile merkeze alınarak değerlendirmelerinin yapılması
Elektro mekanik cihazların tespiti ve seçilmesi
ENH Hat projelendirilmesi
İnşaat işlerinin kati proje çalışmalarına göre taşeron firma seçilmesi
Uygulama proje denetimi
Kati proje çalışmaların da ortaya çıkan projenin değerlendirilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi
Karbon danışmanlığı

Bilgi Almak İçin
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Çerezler (cookie), yey.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Çerez Aydınlatma Metni
Web Sitesi Aydınlatma Metni
KVKK Politikası

Tamam